top of page

Klinicare, biedt een drievoudige dienstverlening. Een medische praktijk, een ambulancedienst én een webshop en fysieke winkel voor de verkoop of verhuur van medische hulpmiddelen.

Ontdek snel het portaal van Klinicare.

Medisch centrum Klinicare in Etterbeek

MEDISCH EN DIAGNOSTISCH CENTRUM

Klinicare is een medisch centrum gelegen in Etterbeek in Brussel waar u kan genieten van hoogwaardige gezondheidszorg. Ons multidisciplinair team bestaat uit huisartsen, specialisten en paramedici.

klinicare ambulance

AMBULANCEVERVOER

Klinicare biedt een spoedeisende en niet spoedeisende dienst voor ziekenvervoer. Profiteer van deze snelle en efficiënte ambulancedienst in de regio Brussel.

TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG DICHT BIJ HUIS VOOR IEDEREEN

Multi diensten

De aanpak van Klinicare is gebaseerd op nabijheid en toegankelijkheid. Het huidige aanbod van meerdere diensten is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag en behoefte van iedere mens. Ons doel is om ongelijke behandeling in de gezondheidszorg te bestrijden en om in te spelen op de verschillende behoeften op het vlak van ondersteuning, opvolging, hulpmiddelen en mobiliteit.

Dankzij het ontwikkelde model van eerstelijnszorg in ons medisch centrum of thuis, met een eigen vervoers- en ambulancedienst en een winkel voor de koop en/of huur van medische hulpmiddelen, voorzien KLINICARE ® en KLINICARE Shop ® in een medische dienstverlening op een breed terrein dicht bij huis en bovendien van hoge kwaliteit en voor ieder toegankelijk.

De troeven van Klinicare: een multidisciplinair team dat regelmatig wordt bijgeschoold om kwaliteitszorg voor iedereen te garanderen.

Behalve de professionals in de gezondheidszorg die samenwerken met de groep Klinicare® en die voldoen aan de vereiste continue scholing voeren alle medewerkers een periodieke evaluatie uit om de kwaliteit van de verleende zorg te waarborgen.

Neem meteen contact met ons op voor iedere vraag omtrent onze dienstverlening.

MEDISCH CENTRUM KLINICARE IN ETTERBEEK

Avenue Victor Jacobs 8/10
1040 Etterbeek

AMBULANCE EN VERVOER VOOR PERSONEN MET BEPERKTE

Zone Bruxelles

WINKEL VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN, SITE UKKEL

Avenue des ormeaux 30
B-1180 Uccle

Medisch centrum Klinicare in Etterbeek

MEDISCH EN DIAGNOSTISCH CENTRUM

In het Klinicare Medisch Centrum in Etterbeek werken professionals samen in een multidisciplinair team van huisartsen, medisch specialisten en paramedisch geschoolde zorgverleners. Wij verzorgen consulten op afspraak in onze comfortabele en perfect uitgeruste praktijkruimtes: van spreekkamers tot de radiologieafdeling en bloedafnamedienst en nog veel meer. Wij onderhouden een nauwe samenwerking met zelfstandig gevestigde huisartsen en diverse laboratoria om u een snelle dienstverlening te kunnen bieden.

Wij voeren eveneens diagnostische onderzoeken uit en beschikken daarvoor over de benodigde apparatuur. Wij schenken daarbij ook aandacht aan preventie. Daarnaast hebben wij een aparte covidtestlocatie ingericht.

klinicare ambulance

VERVOER PER AMBULANCE

Terug naar huis? Vervoer van het ziekenhuis naar een verzorgingscentrum? Overplaatsing van het ene ziekenhuis naar het andere? Repatriëring op landelijk of internationaal niveau? Als specialist op het gebied van ambulancevervoer bieden wij onze diensten aan patiënten aan die medisch of niet medisch vervoer nodig hebben. Wij verzorgen ieder soort vervoer, met of zonder spoed, dankzij onze mobiele divisie die voor uw noden voortdurend in contact staat met het medisch centrum. Wij brengen de patiënt over naar het ziekenhuis van zijn of haar keuze.

Ons multidisciplinair team staat garant voor een compleet, snel en geheel gecontroleerd ambulancevervoer. Klinicare beschikt ook over speciale voertuigen voor personen met een beperkte mobiliteit om een flexibele service mogelijk te maken die bovendien voor iedereen toegankelijk is.

klinicare Shop

WEBSHOP EN WINKEL VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN IN UKKEL

Verzorgingsmateriaal, meetapparatuur, mobiliteitsoplossingen, incontinentiematerialen, hulpmiddelen om uw verblijf thuis te vergemakkelijken, et cetera. Profiteer van de aantrekkelijke tarieven  van Klinicare om medische hulpmiddelen te kopen of te huren.

NEEM METEEN CONTACT MET ONS OP VOOR IEDERE VRAAG OMTRENT ONZE DIENSTVERLENING.

bottom of page